God.blue News Article Search
God.blue Precious Metals Exchange Smart Contracts
God.blue Document Services

          Художествена галерия "Борис Денев" - Велико Търново      

Адрес: Велико Търново 5000, парк "Асеневци" п.к. 250
Раб. време 10-18 ч. (без понеделник), четвъртък свободен вход
Тел.: 062/ 638 961: директор
062/ 638 951: уредник
062/ 638 941: касаСградата на художествената галерия


Художествената галерия "Борис Денев" в гр. Велико Търново е разположена до река Янтра в парк "Асеневци", върху живописния полуостров Боруна. В интернет сведенията за нея са кратки и еднотипни: галерията е една от най-старите в страната (функционира от 1934 г.) и понастоящем фонда й достига около 5000 творби, експонирани в адаптираната за целта сграда. Те са основно живопис, графика и скулптура. На първия етаж са показани произведения на тема "Велико Търново през погледа на художника", а на втория - свободна подборка от фонда на галерията.


На входа на сградата ни посреща достолепната скулптура на патриарх Евтимий (ок. 1325 - ок. 1403) – последния за Второто българско царство. През 1393 г. патриарха ръководи няколкомесечната отбрана на столицата Велико Търново от турското нашествие.


Логично най-голямо впечатление от колекцията ми направиха събраните произведения на най-добрите българските художници и скулптуристи:


Владимир Димитров – Майстора (1882-1960)
Брат и сестра (1926 г.)Златю Бояджиев (1903-1976)
Пейзаж от Белащица (село до Пловдив прочуто с чинаровата гора в местноста Чинарите)Светлин Русев (р. 1933)
Майка ми (1970)Георги Чапкънов (р. 1943) - Ловец


От иконната изложба подбрах следното:


Икона Св. Атанасий, XIX в., Русаля (село в община Велико Търново). Счита се че св. Атанасий (ок. 293/297 – 2 май 373 година) пренася монашеството от Египет и е основател на най-стария европейски манастир “Свети Атанасий”, до днешното село Златна Ливада през 344 г.Икона "Св. Св. Кирил и Методий", края на XIX в., иконописец Иванчо Кънчев от ТрявнаИкона "Страшният съд", XIX в., Преображенски манастир


В последната икона е интересно изобразяването на мъките на грешниците:


Детайл от иконата "Страшният съд"


Ако посетите изложбата (цената на входните билети е минимална, особено за семейства) ще може да видите още много графики, картини, икони, скулптури и други художествени произведения, свързани с историята на Велико Търново.


Array ( [br] => 48 [px] => 40 [style] => 31 [span] => 22 [text-align] => 20 [blue] => 20 [CEloMcRY] => 20 [YB] => 20 [com] => 20 [blogspot] => 20 [bp] => 20 [http] => 20 [url] => 20 [php] => 20 [forward] => 20 [cor] => 20 [God] => 20 [https] => 20 [s] => 20 [r] => 20 [jpg] => 20 [center] => 20 [cursor] => 20 [div] => 20 [a] => 20 [Ss] => 20 [Pic] => 16 [-] => 13 [font-style] => 11 [italic] => 11 [onblur] => 10 [parent] => 10 [ID] => 10 [PHOTO] => 10 [BLOGGER] => 10 [id] => 10 [alt] => 10 [border] => 10 [src] => 10 [height] => 10 [hand] => 10 [pointer] => 10 [try] => 10 [width] => 10 [auto] => 10 [img] => 10 [href] => 10 [e] => 10 [catch] => 10 [-h] => 10 [block] => 10 [margin] => 10 [deselectBloggerImageGracefully] => 10 [display] => 10 [I] => 6 [DxO] => 4 [sad] => 4 [Sv] => 4 [XIX] => 3 [k] => 2 [lIP] => 2 [Ck] => 2 [GY] => 2 [AAAAAAAABMQ] => 2 [llIb] => 2 [w] => 2 [TFHwtcI] => 2 [Atanasii] => 2 [fllmnKAl] => 2 [AAAAAAAABMI] => 2 [Lovetz] => 2 [cNZdWZI] => 2 [ez] => 2 [kOI] => 2 [sv] => 2 [Strashnia] => 2 [Bzkm] => 2 [Strashia] => 2 [AAAAAAAABMg] => 2 [gYfRpI] => 2 [GEfI] => 2 [cp] => 2 [A] => 2 [Kiril] => 2 [osDDAQRSK] => 2 [AAAAAAAABMY] => 2 [PI] => 2 [wwAo] => 2 [Metodii] => 2 [i] => 2 [AAAAAAAABMA] => 2 [Patriarh] => 2 [Nw] => 2 [AAAAAAAABLY] => 2 [Art] => 2 [AAAAAAAABLo] => 2 [rABOV] => 2 [Evtimii] => 2 [-FSRkxM] => 2 [Vpm] => 2 [OJFAZpI] => 2 [Vladimir] => 2 [galeria] => 2 [Hudojestvena] => 2 [Y] => 2 [NlOeuorg] => 2 [AAAAAAAABLQ] => 2 [BlolVI] => 2 [CQT] => 2 [Dimitrov] => 2 [mi] => 2 [ry] => 2 [Maika] => 2 [Rusev] => 2 [Svetlin] => 2 [mIYkc] => 2 [hUYca] => 2 [AAAAAAAABL] => 2 [Bj] => 2 [Maistora] => 2 [Boiadjiev] => 2 [Zlatio] => 2 [moq] => 2 [HA-] => 2 [nT] => 2 [AAAAAAAABLw] => 2 [rqwQI] => 2 [detail] => 2 )

© Googlier LLC, 2019