God.blue News Article Search
God.blue Precious Metals Exchange Smart Contracts
God.blue Document Services

          Съкровището от Врап (6 част)      

<< към пета част


Гарнитури за колани – монтажни токи и пластини


В съкровището от Врап има следните монтажни токи и пластини:

1. Четири златни монтажни токи с халки (инвентарни номера 17.190.1681, 17.190.1684, 17.190.1689 и 17.190.1693)
Размерите им са съответно:
- 5.7 x 3.2 x 0.8 cm;
- 5 x 3.9 x 1.2 cm;
- 5.4 x 3.9 x 0.6 cm;
- 5 x 3.3 x 1.4 cm.Монтажна тока с халка, инвентарен номер 17.190.1681
Монтажна тока с халка, инвентарен номер 17.190.1684
Монтажна тока с халка, инвентарен номер 17.190.1689
Монтажна тока с халка, инвентарен номер 17.190.16932. Две златни токи за монтаж, всяка с по два отделни нита (инвентарни номера 17.190.1682 и 17.190.1690)

Видът и размерите им се отличават незначително – дължината е 4.8 - 5 см, ширината – между 2.2 и 2.3 см, а дебелината - 1.1 cm.Златни токи за монтаж, всяка с по два отделни нита (инвентарни номера 17.190.1682 и 17.190.1690)


3. Три златни пластини за монтаж с отделни нитове (инвентарни номера 17.190.1685a-d, 17.190.1694a-b и 17.190.1695)
3.1. Златна пластина (инвентарен номер 17.190.1685a) с четири дупки, огъната по средата, заедно с три отделни нита.
Пластината е незавършена, а размерите й са 2.5 x 3.8 x 1.2 cm.


Златна пластина за колан (незавършена) с трите нита, инвентарни номера съответно 17.190.1685a-d


В интернет може да се намери и снимка с поставени трите нита.

3.2. Комплект от две златни пластини като едната е с правоъгълен отвор, а другата похлупва отвора и има две дупки за нитове, но е комплектована само с един отделен нит
Размерите на по-голямата пластина (с отвора) са 2.1 x 2.6 x 0.1 cm, а на другата - 1.2 x 1.9 x 0.5 cm.Комплект златни пластини за колан с нитове 17.190.1694a-b


В интернет може да се намери и отделни изображения на пластините.

3.3. Профилирана златна пластина, комплектована с четири отделни нита
Пластината има следните размери: 3.9 x 2.5 x 0.6 cm.Златна пластина за колан с нитове 17.190.1695

Array ( [br] => 65 [px] => 32 [style] => 29 [span] => 24 [a] => 21 [B] => 18 [https] => 18 [God] => 18 [blue] => 18 [forward] => 18 [php] => 18 [url] => 18 [http] => 18 [div] => 18 [blogspot] => 18 [com] => 18 [text-align] => 17 [cursor] => 16 [center] => 16 [x] => 16 [jpg] => 16 [bp] => 16 [Br] => 16 [Bcor] => 16 [TWl] => 16 [DxO] => 16 [s] => 16 [BVrap] => 14 [-] => 10 [href] => 10 [cm] => 9 [border] => 8 [margin] => 8 [pointer] => 8 [hand] => 8 [auto] => 8 [width] => 8 [alt] => 8 [id] => 8 [block] => 8 [display] => 8 [img] => 8 [src] => 8 [BLOGGER] => 8 [PHOTO] => 8 [ID] => 8 [font-style] => 8 [italic] => 8 [height] => 8 [H] => 4 [bold] => 4 [font-weight] => 4 [AAAAAAAABl] => 4 [AAAAAAAABlc] => 2 [Q] => 2 [OQ] => 2 [X] => 2 [iPUno] => 2 [AAAAAAAABlU] => 2 [imeaUfI] => 2 [BAEq] => 2 [kg] => 2 [OXTcF] => 2 [-S] => 2 [a-b] => 2 [a-d] => 2 [Band] => 2 [XJGQ] => 2 [-QjR] => 2 [Yx] => 2 [o] => 2 [K] => 2 [iz] => 2 [W] => 2 [c] => 2 [n] => 2 [kI] => 2 [-zInqwr] => 2 [AAAAAAAABlE] => 2 [IMVE] => 2 [Ip] => 2 [p] => 2 [RPPR] => 2 [AAAAAAAABlM] => 2 [I] => 2 [Ob] => 2 [viounx] => 2 [jXPI] => 2 [hMI] => 2 [xpFUigic] => 2 [BGold] => 2 [EY] => 2 [Eh] => 2 [teu] => 2 [LE] => 2 [-TyZCyVOPRQA] => 2 [r] => 2 [BMount] => 2 [VwKkfgI] => 2 [A] => 2 [b-ef] => 2 [-gawz] => 2 [html] => 2 [uniquebulgaria] => 2 [BBelt] => 2 [qewhSq] => 2 [trB] => 2 [w] => 2 [mc] => 2 [yT] => 2 [-YnqUn] => 2 [xQ] => 2 [sPf] => 2 [ld] => 2 [AAAAAAAABlk] => 2 [CcPz-OI] => 2 [EgoW-I] => 2 [-sXzbMXyyjhE] => 2 [bf] => 2 [rOz] => 2 [b] => 2 [l] => 2 [AAAAAAAABls] => 2 [right] => 1 )

© Googlier LLC, 2019