Next Page: 25
          

Yusuf Yazicis debutsäsong i Frankrike i siffror   

Cache   
Yusuf Yazici lämnade Trabzonspor inför den här säsongen för Lille för en transfersumma på 17,5 miljoner euro. I Lille blev
          

Zeki Celiks framfart i Lille   

Cache   
Den turkiske landslagsbacken har haft en framgångsrik sejour i franska Lille. Mehmet Zeki Celik skrev på för Lille inför säsongen
          

CANADA’S JOB NUMBERS SHOCKING: What is scarier they don’t tell the full story   

Cache   
WATCH ABOVE as the Sun’s political columnist Brian Lilley exposes why Canada’s latest job numbers missed out some important figures. Lilley explains the government needs to listen to the opposition and do more. What do YOU think? Tweet and Facebook us! And don’t forget to subscribe to our YouTube Channel. 
          

İstanbulda Sahabe Kabirleri Var mı ?   

Cache   

Özel günlerde ziyaretçilerin akın ettiği 29 tane sahabe adına İstanbul'da türbe var. Gerçekte ise İstanbul'da sadece 6 sahabe var. İşte işin aslı...

SAHABE KİMDİR?

‘Dost’ ve ‘arkadaş’ demek olan sahâbe sözcüğü terim olarak “Hz. Peygamber’i gören, ona iman edip kendisiyle birlikte hareket eden ve bu inancını koruyarak vefat eden kimse” anlamında kullanılır. Buna göre, Hz. Peygamber’e ilk vahyin geldiği tarihi olan 6 Ağustos 610 tarihi ile Peygamber’in vefat ettiği 7 Haziran 632 arasında geçen 23 senede onu görmüş, ona inanmış ve Müslüman olarak vefat etmiş kimse sahabidir. Sahabiler Allah’ın rızasını kazanma, Hz. Peygamber’i koruma ve İslâmiyet’i yayma uğruna büyük fedakârlıklarda bulunmuşlar, bundan dolayı da makamı yüksek insanlar olarak müjdelenmişlerdir. Cenâb-ı Hak, Kur’an-ı Kerîm’de onları medhetmiş, Allah Resûlü de kendilerinden övgü ile bahsetmiştir.

İSTANBUL'DAKİ 29 SAHABE MEZARI GERÇEK Mİ?

İstanbul’da insanların ziyaret ettiği 29 sahabe türbesi var. Peki bunların hepsi gerçekten sahabelere mi ait? Yapılan bir çalışma, mevcut sahabe türbelerinin çoğunun gerçek olmasının tarihen mümkün olmadığını ortaya koydu. İstanbul’da gerçek anlamda 6 sahabenin makamı, ikisinin de türbesi bulunuyor.

Kabir, türbe, yatır gibi kavramlar Türk-İslam geleneğinde önemli bir yere sahip. Ancak; kutsanan, kutsandığı kadar ziyaret edilmesi vecibe haline dönüştürülen bazı mekanlar, bağrında medfun bulunan kişiden dolayı zaman zaman tartışma konusu olabiliyor. Kim olduğu gerçekte bilinmeyen, ismi ve kerameti tevatür bilgisi ile sınırlı bazı kişilerin yattığı söylenen mekanlar sıklıkla ziyaret ediliyor. Anadolu’da evliyalar, babalar, dervişler ağırlık kazanırken, İstanbul’da ise sahabe türbeleri ön plana çıkıyor. İstanbul’daki sahabe kabirlerinin hepsinin gerçekten bu kutlu kişilere mi ait olduğu tartışma konusu. Yapılan yeni bir çalışma bu zamana kadar gelmiş mevcut bilgilerin yeniden ele alınmasını gerektirecek kadar önemli.

Doktorasını “Sahabeye yöneltilen tenkitlerin araştırılması” üzerine hazırlayan ve halen İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) çalışan Dr. Mehmet Efendioğlu’nun “Sahabe Dönemi İstanbul Seferleri” konulu çalışmasında İstanbul’daki sahabe kabirlerinin birçoğunda ismi geçen sahabelerin olmadığı belirtiliyor. Ayrıca, türbesi bulunan 20 sahabenin de sahabe olarak adının hiçbir kaynakta geçmediği vurgulanıyor. Çalışmanın en can alıcı noktası ise sahabe türbesi olarak ziyaret edilen bazı kabirlerdeki metfun isimlerin tamamen uydurma olduğu. Bu tez, konunun uzmanları ve ilahiyatçılar tarafından da destekleniyor. Prof. Dr. Semavi Eyice, bu konuda “Böyle gelmiş böyle gidiyor” denmemesi gerektiğini söylüyor.

İstanbul’a kimler geldi?

İstanbul’daki sahabe türbelerinin çoğu sur içinde bulunuyor. Peki gerçekten sahabeler İstanbul’a geldi mi? Aslında bu sorunun cevabı İslam tarihini biraz bilenler için çok kolay. Çünkü, İstanbul’u sadece Fatih Sultan Mehmet kuşatmamış, daha önce de Müslüman komutanlar, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) hadis-i şerifine nail olabilmek için değişik zamanlarda seferler düzenlemişlerdi. İstanbul ilk olarak 669’da Muaviye bin Ebu Süfyan döneminde, sonra 673’te, ardından da 713’te kuşatıldı. Osmanlılar da İstanbul’u ele geçirmeye çalıştı. Ancak, sahabeler için önemli olan ilk üç sefer. Tarihî kaynaklar ilk kuşatmada 63 sahabenin bulunduğunu aktarıyor. Zaman ilerledikçe seferlere iştirak eden sahabelerin sayısında da doğal olarak bir azalma olduğu belirtiliyor.

Gelen bütün sahabelerin şehit olduğu hakkında da kaynaklar bize herhangi bir bilgi ulaştırmıyor. Ancak İstanbul kuşatmaları sırasında şehit olan iki sahabenin olduğu kesin olarak aktarılıyor. İstanbul’un manevi direği kabul edilen ve bir semte adı verilen Ebu Eyyüb el Ensari (r.a) ve türbesi Ayvansaray’da bulunan Ebu Şeybe El Hudri’nin (r.a) İstanbul’a gelip burada şehit düştükleri belirtiliyor. Dr. Mehmet Efendioğlu, iki sahabe ile ilgili hiçbir şüphenin bulunmadığını vurgulayarak, “Ebu Eyyüb el Ensari ve kabrinin bulunması ile ilgili olarak geniş ve sağlam bilgiler vardır. Aynı şekilde kabri Fatih devrinde keşfedilen Ebu Şeybe El Hudri’nin de İstanbul’a gelip şehit düştüğü detaylı bir şekilde aktarılıyor. Bu iki sahabe hakkında hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak detaylar var.” diyor.

İstanbul’a gelmeleri mümkün değil

Sahabe türbeleri konusunda en detaylı çalışma Süheyl Ünver’e ait. Ünver’in çalışması, sahabelerin varlığını ve gerçekliğini sorgulamaktan ziyade onların yer tespitini yapıyor. İstanbul’da şu anda 29 sahabe türbesi var. Bunlardan yedisi Eyüp sınırları içinde, 18’i sur içinde, 3’ü de Beyoğlu’nda. Ancak Ebu Derda’nın hem Eyüp’te hem de Üsküdar’da ayrı ayrı iki türbesi mevcut.

Dr. Efendioğlu’nun çalışmasında ikinci grupta ele alınan sahabeler ise sahabe olduğu kesin olarak bilinen ancak yaşadıkları yıllarda İstanbul’a gelmesi mümkün olmayanlar. İstanbul’da türbeleri bulunan sahabelerin gerçek mezarlarının nerede olduğu hakkında da net bilgiler yer alıyor. Efendioğlu’nun çalışmasında adı geçen sahabeler ve onlarla ilgili bilgiler tarihî perspektif içinde aktarılıyor. Bunların başında Ebu Derda (r.a) geliyor. İstanbul’da Eyüp ve Karacaahmet’te iki türbesi bulunan bu sahabenin ilk İstanbul kuşatmasından 17 yıl önce 652’de vefat ettiği Efendioğlu tarafından dile getiriliyor. Dolayısıyla Ebu Derda’nın İstanbul’a gelmesi mümkün değil. Karaköy Yeraltı Camii’nde türbesi bulunan Amr bin el As’ın da (r.a) ilk kuşatmadan 6 sene önce vefat ettiği aktarılıyor. Bu sahabe hakkında çalışma yapan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Adem Apak, Efendioğlu’nun verdiği bilgileri doğruluyor: “Amr bin el As, Mısır’da valilik yaptı. İlk İstanbul kuşatmasından 6 sene önce vefat etti. Zaten bugün Kahire’de adına türbe ve cami vardır. İstanbul ile hiçbir ilgisi yoktur.”

Ebuzer el Gıfari’nin de (r.a) ilk kuşatmadan 19 yıl önce vefat etmesine rağmen İstanbul’da türbesi var. Kaynaklar onun Medine yakınlarındaki Rece’de vefat ettiğini belirtiyor. Türbesi Balat Koca Mustafa Paşa Camii içinde bulunan Cabir bin Abdullah’ın da (r.a) 698’de Medine’de vefat ettiğini ve Cennetülbaki Kabristanı’na defnedildiğini değişik kaynaklar aktarıyor. Bir diğer isim ise türbesi Edirnekapı Atik Ali Paşa mahallesinde olan Ebu Said El Hudri. Ancak bu sahabenin de kesin olarak Cennetülbaki Kabristanı’na defnedildiği biliniyor. Dr. Efendioğlu, İstanbul’daki bu sahabelere ait türbelerin kabir değil o şahısların hatırasını canlı tutmak maksadıyla yapılmış makam olduğunu söylüyor. Ona göre bu konuda aydınlatıcı uyarılar yapılması lazım: “İnsanların neye dua ettiklerini bilmeleri gerekir. Kabir mi, makam mı? Türbelere yazılması, gelecek kuşakların sağlıklı bilgi edinmesi açısından önemli olur. Bu mübarek insanların istismar edilmemesi gerekir. Zaten insanların makamlarına gidip ruhlarına dualar okunması inancımız açısından da problem değil.”

>Dr. Mehmet Efendioğlu, türbesi İstanbul’da bulunan ancak buraya hiç gelmeyen sahabelerden sonra türbeleri olan ancak hiçbir kaynakta sahabe olarak adı geçmeyen çok sayıda kişinin de olduğunu söylüyor. İstanbul’un değişik yerlerinde sahabe olarak türbeleri bulunan Muhammed el Ensari, Abdullah el Hudri, Ka’b, Hafir, Şûbe, Hamdullah el Ensari, Cafer el Ensari, Vehb bin Huşeyre gibi isimlerin kaynaklarda geçmediğini söyleyerek, “Bunlara sahabe deniyor. Son dönem kaynaklarda bunların ismi geçiyor. Eski kaynaklarda 10 bin sahabenin içinde isimleri yok. Hadis aktaran ya da hadislerde adı geçenlerin içinde de... İstanbul’un fethinden yıllar sonra yazılmış kaynaklar bunların isimlerini aktarıyor. Sahabe konusundaki bütün kaynakları inceledim. 1200 yıl öncesine ait kayıtlarda bu isimlere rastlamadım. Dünyada sahabe konusundaki en geniş kaynak bende. Buna rağmen bu kişilere rastlamadım. Peygamberimiz’in vefatından 600 yıl sonra ortaya çıkıp ben sahabeyim diyenler bile var. Bu hep istismar edilmiştir.”

Karaköy Yeraltı Camii’nde türbesi bulunan ve sahabe olarak bilinen Süfyan bin Üyeyne’nin İstanbul’a geldiğine dair hiç bir bilgi bulunmuyor. Üstelik sözü edilen bu kişinin sahabe değil “Tabiin” olduğu aktarılıyor. Yaşadığı dönem ise ‘Sahabe Asrı’ndan 100 yıl sonrasına denk geliyor. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) dönemi ile hiçbir ilgisi olmayan, çok sonraları yaşamış Hasan Hüseyin, Baba Cafer, Abdurrahman Şamî, Edhem gibi isimler de sahabe diye ziyaret ediliyor.

Aslında bütün bunlar, halkımızın sahabelerle birlikte İstanbul’a gelip şehit düşen tabiin neslini de yüzyıllar içinde sahabe olarak kabullendiğini gösteriyor. Ama, bazı gariplikler de yok değil. Dr. Mehmet Efendioğlu’nun tespitlerine göre, Eyüp Düğmeciler Camii avlusundaki Cabir bin Abdullah el Ensari’nin oğlu olduğu söylenen sahabe Muhammed el Ensari’nin mezar taşında şöyle yazıyor: “Merhum ve meğfur Mehmet Çavuş an evlad-ı Cabir r.a. ruhu için el fatiha.”

Çavuş kelimesinin Osmanlı’nın son dönemlerinde Türkler tarafından kullanıldığı düşünülürse sahabe için kullanılan ‘çavuş’un ne kadar abes kaçtığı ortaya çıkıyor. Oysa kabir taşındaki bilgi bile kabrin sahabeye değil, Cabir (r.a) evladından Mehmed Çavuş’a ait olduğunu gösteriyor. Eyüp Eğrikapı’da Abdussadık Amir diye bir sahabenin mezarı bulunuyor; ancak mezar taşı hanımlar için kullanılan taşlardan. İsminden bu kişinin erkek olduğu anlaşılıyor. Bu çelişki bir yana 28 yıl önce sahabe olanlar bile var. Ayvansaray’daki Toklu İbrahim Dede Haziresi’nin fetih şehitlerinin bulunduğu yerde halk tarafından bir mezar taşının etrafına duvar örülerek üzerine de Sahabe-i Kiram’dan Ahmet el Ensari yazılmış. Oysa aynı yerde, 1975’teki tanzimde, böyle bir türbe ya da mezar yoktu.

Bugün, İstanbul’da, sözü edilen sahabeler adına vakıflar kurulmuş ve insanlar değişik yerlerden gelerek buraları ziyaret ediyor. Dr. Mehmet Efendioğlu, şahsiyet olarak tanınmayan ve yaşadığı bilinmeyen sahabiler için geçmişte olduğu gibi günümüzde de kabir üretilmeye devam edildiğini belirterek, “Mevcut kabirlerden 3-4 tanesi son 30-40 yılda ortaya çıkmış.” diyor. Efendioğlu’na göre, böyle aslı bulunmayan şeylerle meşgul olmaya geçmişte olduğu gibi bugün de ihtiyaç yok. İlla bir şey yapılacaksa, İstanbul’a kesin olarak geldiği bilinen Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. Zübeyr ve Fedâle b. Ubeyd gibi önemli sahabiler adına birer makam yapılabilir.

Prof. Dr. Ali Yardım: (9 Eylül Üni. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

SAHABE KONUSU İSTİSMAR EDİLİYOR

Sahabe konusu hep istismara açık olmuştur. Sahabe Asrı’ndan sonra da ortaya sahabe olduğunu söyleyenler çıkmıştır. Ancak bunu kaynaklar ışığında doğrulatmak mümkün. Tedbir almak lazım. Yapılan yanlışa da kutsallık verip onu akıl, bilim ve mantık çerçevesinde değerlendirmemek yanlıştır. Türbelerde eğer makamsa makam yazılmalı, değilse başka bir şey yazılmalı. Ama makam yazılırsa ilgi azalacak ve bazılarının geliri azalmış olacak; bunu da istemeyenler olur. Sahabeler konusunda da kaynaklar bize açık bilgiler vermektedir. Konunun sağlam deliller ışığında incelenip yeniden ele alınması lazım.

Prof. Dr. Semavi Eyice: ÇOĞU GERÇEK DEĞİL

İstanbul’da çok sayıda sahabe türbesi bulunuyor. Ancak bunların birkaçı gerçektir, bir kısmı da makamdır. Gerisi nasıl oldu onu bilemiyorum. Makam vermenin Türk-İslam geleneğinde önemli bir yeri vardır. İnsanlar makam olduğunu bilirler, onun maneviyatına inanarak ziyaretler yaparlar. Anadolu’da da sayısız türbe, yatır bulunuyor. Bunlar nedir, kimdir, hiç belli değil ama gidip ziyaret ediyorlar. Toplumu aydınlatmak gerekir. Türbeleri bir kazanç olarak görenler bile var. Konu araştırılıp yeniden bilgilendirici birtakım çalışmalar yapılması gerekiyor.

Haşim Söylemez
          

Bir Hırıstıyana Sorular - Haçı Kıran bir sohbet...3 - Hz. İsa’nın ölümü   

Cache   


Hz. İsa’nın ölümü

M: Müslüman
H: Hiristiyan

M: Isa çarmıhta mı öldü?

H: Bundan şüphen mi var?

M: Hem de büyük bir şüphem var! Bir: Incil’de çarmıh’ta ölenin melun olduğu yazıyor:“Kim çarmıhta öldüyse tanrı tarfından lanetlernmiştir.” (5. Musa, 21:23) Tanrı’nın adil bir elçisi olarak, Hz. Isa’nın bu melun ölümü ölmesi imakansızdı.Bundan hariç Isa’nın haçta asılı kaldığı rivayet edilen süre adam öldürmek için imkansızdı. Rivayetlere göre hz. Isa en fazla altı saat asılı kaldı. O zamanın şartlarına göre bu süre içinde adam ölemezdi. Nitekim Isa’nın yanında asılı olan hırsızlar da ölmemişti.Ve bundan hariç bir askerin hançerlemesi sonucu Isa’nın yaralarından sızan kan ve su hayatta olmasının bariz bir delilidir.Bundan’da hariç Isa’nın “Babam, mümkünse, beni idam’dan kurtar, benim arzum üzere değil, sadece senin arzun üzere olsun!” diye ettiği dua icabetsiz kalmadı. Bilakis bunun icabetini öğreniyoruz: “O günlerde göz yaşı içinde ağlayarak kendisini ölümden kurtarabilecek olan tanrı’ya dua edip yalvaran’ın duası kabul olacaktır, çünkü o O’ndan korkardı.” (Heb.; 5:7)

H: Ama güçlü bir haykırışla ruhunu teslim ettiği de yazıyor.

M: Aynen bu haykırış Isa’nın o an bağırmak için yeteri kadar takati olduğunu gösteriyor. O kadar çok takat ki o durumda müteakiben ölemeyecek kadar. Gerçek şudur ki çarmıhlanan dıştan içe yayılan bir kazıklı humma sonucu ölür. Vücudu olağanüstü yoran en yavaş bir öldürme usülüdür bu. Insan’ı o kadar halsiz eder ki o an haykırmak için kesinlikle gücü kalmaz. Aslı şudur ki Isa, uyuştucu bir meşrubattan üç yudum aldıktan sonra derin bir baygınlık geçirmişti ve öldüğü sanılmıştı. Yahudiler Paulus’u taşladıktan sonra, onun bile öldüğü sanılmıştı. (Havariyun tarihi, 14:20).

H: Ama Isa ölümü yenip tekrar kalktı ve kendini havarilerine gösterdi.

M: Daha önceki delillerim çerçevesinde Isa’nın şimdiye kadar gizemli ölümü aydınlandı. Ölümü şüheli olan bir şahıs bir kaç gün içinde tekrar piyasaya çıkarsa ne sanırsın? Ölümü yenip de tekrar uyandığını mı yoksa hiç ölmeyip de sadece yanlışlıkla ölmüş sanıldığını mı? Hangisi daha mantıklı?

H: Tabii ki ikinci varsayım daha mantıklı. Ama o halde niçin ölümü tadıp da tekrar dirileceği yazıyor?

H: Isa böyle bir şey hiç bir zaman söylemedi. Sonra düşmanlarının arzuladığı haç’ta ölümünü hiç ölmeyeceği önceden yapılan birçok rivayet’e uyuyor. Daha çok tabii bir ölümle öleceği rivayet edildi. Yahudilerin bir işaret istemesi üzere, şöyle demişti: “Başı boş ve kötü bir nesil bir işaret isteyecektir, fakat Yunus’ unki hariç bir işaret bulamayacaklardır. O ki üç gün ve üç gece bir balığın karnındaydı, bunun gibi insan’nın oğlu da üç gün ve üç gece yerin kalbinde kalacaktır.” (Matt., 12: 38-40). Yunus balığın karnına ölü mü girdi, diri mi?

H: Diri girdi.

M: O üç gün boyunca hayatta mıydı?

H: Evet, hayattaydı.

M: Öyleyse Isa nasıl Yunus’a benzetilebilir, ki madem öldü ve üç gün ölü kaldı? Yaşam ölüme bu kadar benziyor mu?

H: ...

M: Hatta bazı havariler bile Isa’nın çarmıh’ta ölmediğini biliyordu.

H: Nasıl yani?

M: Lukas (23:56) Isa’ya, mezara konduktan sonra ilaç ve şurup getirildiğini söyledi. Eğer Isa öldüyse, bu ilaçlar niye? Bunlar bir ölüye gerekmez!

H: Peki neden Isa ölümü yendi deniyor?

M: Kim böyle diyor? Ne Isa ne de havarileri böyle bir iddia’ da bulundular. Mezardan çıktıktan sonra kendi tutumu bile bunun aksini gösteriyordu.

H: Ne demek istiyorsun?

M: Isa, ortalıkta böyle bir iddia’da bulunmaktan kesinlikle sakınırdı. Ne aleniyet’e göründü ne de düşmanlarına meydan okudu.

H: Bunu gerekli görmedi.

M: Ya neden kılık değiştirip saklandı? Hani ölümün artık kendisinde bir etkisi yoktu?

H: Yok ya. Böyle bir şey yapmadı ki.

M: Bunu sana isbat edeceğim! Ilk önce kılığıni o kadar iyi değiştirdi ki, mezar’ını ziyaret’e gelen Meryem kendisini bahçivan sandı. (Joh., 20: 14-15). Sonra “başka bir suretle ikisi arasında göründü ve böylece vadiye gittiler.” (Markus, 16:12). Daha sonra, dinlenip kendine geldiğinde vardığı Galileya’dan havarilerine kendisiyle buluşsunlar diye bir mektup yolladı. Incil’de şöyle yazıyor:“Sonra Isa kendilerine dedi ki- Korkmayın, kardeşlerime söyleyin ki Galileya’ya beni görmeye gelsinler.” (Mat., 28:10).Galileya’da da hiç bir zaman ortalık’ta görünmedi, havarilerinle hep bir dağ’ın yamacında buluştu: “Sonra havariler Isa’nın kendilerini beklediği dağ’a gittiler.” (Mat., 28:16).Orada’da kendilerini hep gizlice gördü. Sadıkları hariç hiç kimseyle görüştüğü bir yerde söz konusu değil.

H: Isa’nın göğe yükselmediğini mi demek istiyorsun?

M: Evet, pek tabii. Beşeri bedeninle böyle bir şey nasıl olsun?

H: Ama görenler oldu!

M: Sen bana ilk önce gök nerede onu söyle.

H: Bunu nasıl yapabilirim?

M: O halde nasıl göğe yükseldiğini söyleyebilirsin?

H: ...

M: Bundan hariç Mattheyus ve Yohanes’de hiç miraç’tan söz edilmiyor. Sadece Lukas ve daha sonraki birkaç muhabir bundan söz ediyor. Miraç gibi olağanüstü bir vaka gerçekten vukua gelseydi, Mettheyus ve Yohanes bunu mutlaka anlatırdı.1948’in Incil’in gözden geçirilmiş standartı bile bu “rivayet”’i dışlamıştı.


H: Madem Isa göğe yükselmedi, kendisiyle ne oldu?

M: Işin püf noktasıda burada zaten. Isa’nın ne dediğini biliyorsun:“Ben yanlız Israil ailesinin kaybolan kuzularına gönderildim.” (Mat., 15:24) Filistin’de sadece iki Israil’li oymak kalmıştı. Kronik’te diğer on oymağın assuriyeli kıral Shalmanesser’in köleleri olarak doğu ülkelere, Afganistan ve Keşmir’e kaldırıldıkları yazıyor. Bu oymakları bulmadan Isa’nın görevi tamamlanmamış olurdu. Kendiside dedi ki:“Sesimi buralı olmayan başka insanlar’a da duyurmalıyım.” (Yoh., 10:16).

H: Yani Isa kaybolan diğer Israiloğullarını bulmak için bu ülkelere gittiğini mi demek istiyorsun?

M: Tabii. Iyileşir iyileşmez görevini tamamlamak için ülkesini terk etti.

H: Ama bize o’nun görevi haç’ta ölmek olduğu öğretildi.

M: Öyle olsaydı haç’ta ölüm’den kurtulması için yalvarıp dua edermiydi hiç? Isa hiç bir zaman öyle bir şey söylemedi de. Havariler’i bile haç’ta ölmesiyle görevinin yarım kalacağını biliyordu.

H: Bunu nerden çıkarıyorsun?

M: Lukas anlatıyor. Havariler’in Isa’nın mezar’ını gördükleri andaki duygularını ve an Isa’nın hayatta olduğuna kanaat getirmelerini şöyle anlatıyor:“Rahibler ve papazlar onu idam’a mahküm edip çarmıh’a germişlerdi. Biz ise o’nun Israil’i kurtaracağını umuyorduk ve bugün o olay üzerine geçen üçüncü gün oluyor.” (Lukas, 24:21) Son cümleye dikkatinizi çekerim!

H: Bunların tümü beni gafil avladı.

İNCİL HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPMAK İÇİN ONLARDAN ÖĞRENİN


Kutsal Kitap Gerçeği
Tanrı'yı Kişisel Olarak Tanımak Kutsal Kitap Değiştirildi Mi?
İznik Konseyinde Ne Oldu?
Neden Dört İncil?
Barnaba İncili Nedir?
İncil'i Daha Okumadınız Mı?
Müslümanların Bazı Yanlış Anlamalarını Anlamak Giriş Hıristiyanlar birden fazla Tanrı'ya mı tapınırlar?
Tanrı, Baba mıdır, İsa, Tanrı'nın Oğlu mudur?
İsa, Haç üzerinde ölmedi mi?
Yahudiler ve Hıristiyanlar Kutsal Yazıları değiştirdiler mi?
Kutsal Kitap Peygamberlikleri Muhammet'in geleceğini öngörüyor mu?
İsa'nın Mesajı yalnızca İsrailoğulları için midir? Son Söz
          

La tripulación del buque Galicia desinfectará en Ceuta lugares públicos   

Cache   

El buque de asalto anfibio Galicia de la Armada española ha llegado a Ceuta para dar apoyo sanitario después de haber permanecido durante una semana en la ciudad de Melilla, donde ha efectuado distintas labores de colaboración con las autoridades.

El buque atracó anoche en el muelle de España de la ciudad, donde habitualmente suelen hacerlo los cruceros que llegan a Ceuta, al ser un sitio especialmente habilitado por la Autoridad Portuaria para barcos de gran calado.

Con una dotación cercana a los 200 efectivos está especialmente diseñado para la realización de tareas de desinfección integral de las instalaciones que albergan a personas vulnerables, como centros de salud, hospitales y residencias de mayores y también de aquellos espacios que habitualmente tienen mayor afluencia de personas como la estación marítima y los edificios públicos, según ha informado la Comandancia General de Ceuta en un comunicado.

Estas tareas se realizarán a requerimiento de la Delegación del Gobierno y de la Ciudad Autónoma, que determinarán sus prioridades en estas próximas jornadas.

El buque ha llegado a la ciudad después de más de nueve horas de navegación en el marco de la "Operación Balmis" que las Fuerzas Armadas está desarrollando en todo el territorio nacional.

Con 165 metros de eslora y una dotación de 165 marinos, el barco ofrece apoyo sanitario de UCIs, Aeroevacuación y desinfección y, entre otras capacidades, el "Galicia" dispone de un equipo de Infantería de Marina para la lucha NBQ especialmente diseñado para la realización de desinfecciones integrales.

El barco Galicia está capacitado para alojar hasta 615 personas y es uno de los cinco buques de la Armada dispuestos a colaborar en la operación Balmis, ya que cuenta con ocho camas de UCI, dos ambulancias, un helicóptero medicalizado, dos quirófanos, una sala de triaje, laboratorio, rayos X y gabinete odontológico.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha agradecido que el Ministerio de Defensa haya atendido la reclamación realizada por la ciudad para disponer de un buque medicalizado de la Armada española por la crisis sanitaria.

Juan Jesús Vivas ha mostrado el agradecimiento "porque la llegada de este buque es muy importante no sólo por los servicios que prestarán sino porque se demuestra que la Armada española está con Ceuta".

El buque Galicia llegó a Melilla el 2 de abril y permaneció hasta la mañana de ayer cuando partió rumbo a Ceuta, no habiendo sido necesario intervenir en el ámbito sanitario durante su estancia en la ciudad autónoma melillense.


          

Spanien registrerer lille fald i antal coronadødsfald   

Cache   
Spanien ser fredag et lille fald i antallet af coronadødsfald i forhold til døgnet før. Det oplyser landets sundhedsministerium.605 personer er...
          

Offre de soins — Le CHU de Lille dispose toujours de lits d'avance   

Cache   
La stratégie de montée en charge progressive adoptée par le CHU de Lille (Nord) dès le début de l'épidémie semble toujours porter ses fruits. Lors d'une conférence de presse organisée le...
          

Les horaires de Pessa’h   

Cache   
____________________________________________________ Happy Passover ! Medley Pessah A musical greeting from the Israel Philharmonic HORAIRES DE PESSA’H   Paris Lille Strasbourg Lyon Nice Marseille Montpellier Toulouse Bordeaux 08/4 20.14 20.14 19.52 20.00 19.48 19.55 20.02 20.11 20.21 09/4 21.20 21.22 20.58 … Lire la suite
          

Azərbaycanda bu şəxslərin küçəyə çıxması LƏĞV EDİLİR   

Cache   
Bu gündən karantin rejimi qaydalarına zidd olan icazələrin portaldan avtomatik rejimdə ləğv edilməsinə başlanılıb. Boyukmillet.com xəbər verir ki, Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən “Xüsusi Karantin Rejiminin Tətbiqi Zamanı İcazələrin Alınması və Monitorinqi Sistemi” üzrə qeydə alınmış məlumatların mütəmadi olaraq təhlili aparılıb. Təhlillər zamanı müəyyən edilib ki, xüsusi karantin rejimi …
          

Anda üürile korter, 4 tuba Laulupeo tn 19, 640 EUR   

Cache   
Harjumaa, Tallinn, Kesklinn, Laulupeo tn 19, 4 tuba, 3/4, korteriomand, 62 m², kivimaja, heas korras, elektripliit, köök 8 m², boiler, uus torustik, vann, dušš, keskküte, avatud köök, külmik, Internet, telefon, kaabelTV, uus elektrijuhtmestik, TV, toad eraldi, mööbel, parkett, pakettaknad, köögimööbel, parkimine tasuline, pesumasin, panipaik, seinakapp, naabrivalve, turvauks, trepikoda lukus, teed heas seisukorras, linnas, ümbruses korterelamud, 640 EUR 10.32 EUR/m2
Väga hea planeeringuga korter, kus eraldi 3 magamistuba. Sobib perele, kellel lapsed ning iga laps sooviks endale omaette tuba. Suurepärane ettevõttele või kodukontoriks. Korter 62m2.
Päikesepoolsete akendega, valgusküllane, puhas, vaikne korter Kadrioru piiril, kivimajas.

Majal oma aed, maja asub vaiksel kõrvaltänaval, majas vaid 16 korterit.
Rahulik, vaikne ja mõnus ümbruskond: lähedal meri, vanalinn, Kadrioru park 10 min jalutuskäigu kaugusel. Kadrioru Saksa Gümnaasium, 21.keskkool ja Tallinna Ülikool lähedal.

Akna taga rohelus ja kaunis kasepuu. Aias sirelid ja lilled, lastele liivakast.
Olemas panipaik ja jalgrataste jaoks eraldi lukustatud hoiuruum.
Korter möbleeritud. Mööbli osas võimalikud kõik kokkulepped, vastavalt soovile (mööbliga/mööblita). Vannituba vanniga.

Üürihinnale lisandub tagatisraha ning vahendustasu.
Helista ning läheme kindlasti vaatama! Vaata lisa >>


          

Coronavirus : «Le football doit se réinventer», juge l’ancien président de Lille - Le Parisien   

Cache   
Coronavirus : «Le football doit se réinventer», juge l’ancien président de Lille  Le Parisien
          

Mandagstur til Herlev — immunglobulin   

Cache   
Jeg må jo indrømme at jeg tænkte at jeg måske var syg eller kunne blive smittet, altså alle de tanker, de fleste af os gør. Men på den anden side tror jeg at jeg har fået en lille dosis Corona2 og er ved at opbygge den adaptive del af immunforsvaret til at kunne klare denne […]
          

nuits de la crypte #6 (2020)   

Cache   
La Passion des corps – Centre d’Art Sacré de Lille, le jeudi 11 juin à 20:00Dans le cadre de la … Continue Readingnuits de la crypte #6 (2020)
          

Økonomisk hjælp til selvstændige håndværkere   

Cache   

I disse tider har forskellige virksomheder måske brug for en lille økonomisk håndsrækning, og det gælder også i håndværkerbranchen. Har du et lille foretagende der er presset økonomisk grundet omstændighederne, så er der forskellige muligheder for at få noget økonomisk hjælp nu og her. Statsstøtte I forbindelse med corona-krisen har regeringen allerede udlovet store hjælpepakker […]

Indlægget Økonomisk hjælp til selvstændige håndværkere blev først udgivet på Lyngby murer.


          

172610-2020: Francúzsko-Lille: Údržba telekomunikačných zariadení   

Cache   
Dátum uverejnenia: 10/04/2020 | Konečný termín: | Dokument: Oznámenia o zadaní zákazky
          

172447-2020: Francúzsko-Euralille: Rekreačné, kultúrne a športové služby   

Cache   
Dátum uverejnenia: 10/04/2020 | Konečný termín: | Dokument: Oznámenia o zadaní zákazky
          

170463-2020: Francúzsko-Lille: Stavebné práce   

Cache   
Dátum uverejnenia: 10/04/2020 | Konečný termín: | Dokument: Oznámenia o zadaní zákazky
          

Earth Games: The 1994 Lillehammer Winter Olympic Games, or the Failure of the Ecological Project   

Cache   
Popa, Stefan Cristian PQDT - UK & Ireland 01 Jan 2019

Formats: Citation/Abstract,  Scanned PDF,  Preview - PDF

          

Gears Tactics kullattiin pc:lle – tulossa myöhemmin myös Xbox-konsolille   

Cache   
Taktisen räiskinnän makuun päästään loppukuusta.
          

Problematiske forhold på PKA’s biomasseværk   

Cache   

          

10 stk. RFSU Tight kondomer   

Cache   

Nu er alle mænd jo ikke skabt ens og nogle mænd har brug for kondomer der er lidt mindre end normalt, det er her at RFSU Tight kommer ind i billedet. Disse kondomer er helt som alle andre kondomer blot lidt mindre i diameter og lidt kortere end normalt. Et medium kondom er ca. 52-53mm i diameter mens dette er 49mm, det lyder umiddelbart ikke af dens tore forskel, men det kan lige være den forskel der gør at kondomet sidder rigtigt fast og ikke falder af mens man dyrker fræk sex med sin kæreste. Kondomerne er produceret i Sverige og har reservoir og er smurt i glidecreme.

- lille kondom
- D:49mm L:176mm
- med reservoir
- med glidecreme
- naturlig latex
- transparent


          

100 stk. Plain Rubber kondomer   

Cache   

Kondomlands egne neutrale kondomer produceret efter de høje regler der er for CE mærkede kondomer. Kondomerne er helt neutrale i medium størrelse men er en lille smulle tykkere end normale kondomer da netop disse kondomer bruges til uddeling af blandt andet Natteravnene og AIDS fondet. Kondomerne er pakket i kvardratisk hvidt folie med logo på den ene side og helt hvid på den anden side hvis man selv har lyst til at sætte label på eller lign. og bruge dem som reklame uddeling.

- neutralt kondom  
- D:53mm L:185mm T:0,08mm
- med reservoir
- med glidecreme
- naturlig latex
- transparent


          

Amor Silicone vibrator pink - Sohan 13cm   

Cache   

Amor Silicone vibrator pink - Sohan 13cm

Lille, men dog den perfekte rejseledsager.

Dette er vores universelle SMALL vibrator med et attraktivt design. For lokalisere massage større områder af kroppen.

To niveauer af intensitet, vandtæt og lavet af høj kvalitet medicinsk silikone fra den tyskland

Bruger 2 stk. AAA batterier

 


          

Amor Silicone vibrator pink - Real Mini 13cm   

Cache   

Amor Silicone vibrator pink - Real Mini 13cm

Lille, men dog den perfekte rejseledsager.

Dette er vores universelle SMALL vibrator med et attraktivt design. For lokalisere massage større områder af kroppen.

To niveauer af intensitet, vandtæt og lavet af høj kvalitet medicinsk silikone fra den tyskland

Bruger 2 stk. AAA batterier

 


          

Müüa korter, 3 tuba Vahulille tee 6, 199 900 EUR   

Cache   
Harjumaa, Tallinn, Pirita, Pirita-Kose, Vahulille tee 6, 3 tuba, 3/3, korteriomand, 68,3 m², kivimaja, ehitusaasta 2017, uus, elektripliit, saun, dušš, uus torustik, gaasiküte, põrandaküte, rõdu 7,5 m², avatud köök, külmik, Internet, telefon, kaabelTV, toad eraldi, mööbel, mööbli võimalus, pakettaknad, parkett, rõdu kinnine, köögimööbel, pesumasin, maa-alune garaaž, panipaik, seinakapp, uus elektrijuhtmestik, kõrged laed, keldrikorrus, valvesüsteemi kaabeldus tehtud, video valve, naabrivalve, trepikoda lukus, turvauks, jõgi lähedal, 199 900 EUR 2926.79 EUR/m2
Päikesepoolne, helge ja soe kodu uues majas.

Korter 68.3 m², lisaks rõdu 7.5 m², panipaik keldris 2.5 m² ja parkimiskohad maa-alusel korrusel.

Hinnas sisaldub:
*eritellimus kohtkindel mööbel nagu köök tehnikaga, garderoobid, valamukapp jms (väärtus 18 000)
*kaks mugavat maa-alust parkimiskohta (väärtus 16 000)
*panipaik köetud keldrikorrusel (väärtus 4000)
*saun (väärtus 3000)
*klaasitud rõdu

Korterisse paistab päike alates hilishommikust ning siin saab nautida kauneid päikeseloojanguid metsatuka taha. Korteris on väga palju loomulikku valgust. Ehituseajal telliti erilahendus- ja siseviimistlusprojekt, muu hulgas kodukino helikaabeldus, nutikas valgustus jm.

Korteripõhine ventilatsiooniseade ja ruumiti reguleeritav vesi-põrandaküte, muudavad soojus- ja õhuliikumise ühtlaseks, pakkudes korterile maksimaalselt head sisekliimat. Kodus on alati piisavalt värsket õhku, sest ventilatsioon on enda juhtida.

Väga madalad kommunaalkulud: talvel 125, suvel 80 (sisaldades vee- ja elektritarbimist).

Korterelamud on loodud kestma. Tegemist on kivimajaga, mille korterite vahelised, kui ka osad siseseinad, on betoonplokist. Saavutatud on väga hea helipidavus. Kaunis telliskivifassaad. Majal on keldrikorrusel individuaalne gaasikatel . Maa-alusel korrusel on videovalve. Projekti arendaja ja ehitaja on pikaaegse kogemusega Hausers.

Vahulille tee on vaikne, rahulik ja väga looduskaunis. Lähedal on mitmed vabaaja-ja looduses veetmise võimalusi. Majade kõrvalt algab Pirita jõeoru maastikukaitseala, kust viivad jalutuskäigud ürgorguni, vähem avastatud metsaradadeni, rippsillani, kui ka tuntud Pirita terviseradadele, Tallinna Botaanikaaeda ja Tallinna Teletorni.

Pirita-Kose piirkond asub Tallinna kesklinnast vaid mõne kilomeetri kaugusel. Erinevalt muudest Pirita aladest, on siin hulga rahulikum ja piirkond on vähem asustatud, kõrval on ürgne loodus ning oluliselt parem logistiline ummikuvaba ühendus kesklinnaga. Lähim ühistranspordipeatus, Metsakooli tee, asub paariminutilise jalutuskäigu kaugusel.

Olemas eksperthinnang, vajadusel võimalik tellida hindamisakt pangale.

Ainulaadne pakkumine. Kodu neile, kes otsivad enamat. Vaata lisa >>


          

169173-2020: Francúzsko-Lille: Opravy a údržba hudobných nástrojov   

Cache   
Dátum uverejnenia: 09/04/2020 | Konečný termín: | Dokument: Oznámenia o zadaní zákazky
          

168588-2020: Francúzsko-Lille: Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov   

Cache   
Dátum uverejnenia: 09/04/2020 | Konečný termín: | Dokument: Oznámenia o zadaní zákazky
          

Travail du jeudi 9 avril   

Cache   

Énigme : N'oubliez pas de m'envoyer votre réponse par mail.
Conjugaison : Apprendre par cœur les verbes pour demain.
CE2 : Venir au futur CM1 : Voir et vouloir à l'imparfait
Mathématiques : 30 minutes de calcul mental
https://God.blue/forward.php?url=https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
Changement de site pour aujourd'hui. Choisissez votre niveau. CE2 ou CM1. Je vous propose de travailler sur les compléments à 10, 20, 100, 200. Commencez par les niveaux 1, puis 2... etc
EPS : Jongler à 2 balles :
Musique : (...)

- CE2 CM1 Classe de M. Buffière
          

Näin koronatilanne vaikuttaa yksityishammaslääkäreihin    

Cache   

Näin koronatilanne vaikuttaa yksityishammaslääkäreihin

9.4.2020 klo 13:30
Hammaslääkäriliitto selvitti jäsenkyselyllä, miten käynnissä oleva koronatilanne tällä hetkellä näkyy ja tuntuu yksityishammaslääkärien toiminnassa. Valtaosa potilastyötä yhä tekevistä raportoi potilasmäärän vähentyneen jo puoleen tai alle puoleen normaalista.
Kuvituskuva: 
https://God.blue/forward.php?url=https://www.hammaslaakarilehti.fi/sites/default/files/istock-puhekuplat.jpg

Kyselyssä tiedusteltiin esimerkiksi vastaanoton päätöksiä kiireellisen ja kiireettömän hoidon antamisen suhteen, koronatilanteen vaikutuksia potilasmäärään, suojavarusteiden riittävyyttä sekä viranomaisohjeiden seuraamista ja sitä, onko yksityisvastaanotoilla riittävästi tietoa oman alueen tautitilanteesta ja sen vaikutuksista toimintaan. 

– Tavoitteena oli selvittää koronapandemian vaikutuksia yksityiseen suun terveydenhuoltoon ja kartoittaa yksityishammaslääkärien näkemyksiä tilanteesta, kertoo Hammaslääkäriliiton erikoistutkija Jaakko Koivumäki.

Vastaajista 38 prosenttia kertoi yhä antavansa potilailleen sekä kiireetöntä että kiireellistä hoitoa. Lähinnä kiireelliseen hoitoon keskittyneitä oli 28 prosenttia. Kokonaan poissa töistä on vähän enemmän kuin viidennes, ehkä noin kolmannes Valtaosa potilastyötä yhä tekevistä raportoi potilasmäärän tässä vaiheessa vähentyneen puoleen tai alle puoleen normaalista.

– Potilaita oli vastaanotoilla keskimäärin enää vain 41 prosenttia normaalista. Tilanne vaihteli kuitenkin jonkin verran alueittain, Koivumäki tarkentaa.

Hammaslääkäriliiton kysely lähetettiin sähköpostitse yhteensä 1471 jäsenelle eli kaikille päätoimisille yksityishammaslääkäreille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteen liiton jäsenrekisteriin. Vastausaikaa oli 7.–8.4. Vastauksia saatiin määräaikaan mennessä 783, joten vastausasteeksi tuli 53 prosenttia.

Suojavarusteet riittävät vielä

Vastaanotolla oli riittävästi tarvittavia suojavarusteita yhä valtaosalla kaikista potilastyötä tekevistä, joista 87 % kertoi varusteiden vielä riittävän. Pulaa suojavarusteista ilmoitti olevan 13 % vastanneista.

Kyselyn avovastauksissa moni kertoi ainakin tavanomaisten suojavarusteiden vielä riittävän melko hyvin – varsinkin kun potilaita on vähemmän, eikä riskiryhmiä enää hoideta. Toisaalta kommenteissa nousi vahvasti esille huoli suojainten saatavuudesta jatkossa ja erityisesti epidemia-aikana tarvittavien erikoissuojaimien osalta. Useissa kommenteissa mainittiin, että varsinkin visiirejä tai visiirimaskeja ja FFP2 tai 3 -tason hengityssuojaimia ei tahdo enää löytyä mistään. Pulaa oli paikoitellen jo myös suojatakeista, hanskoista ja käsidesistä.     

Viranomaisohjeita seurataan tarkoin

 Yksityishammaslääkärit seuraavat viranomaisten ohjeistuksia tarkasti. Uudet päivitetyt viranomaisohjeet koronatilanteeseen liittyen kertoi lukeneensa lähes 87 prosenttia. Valtaosa eli 70 prosenttia koki tässä vaiheessa saaneensa riittävästi tietoa oman alueen epidemiatilanteesta sekä siihen liittyviä ohjeita omaa toimintaa varten.

 Kyselyssä kysyttiin myös, pitäisikö yksityisvastaanottojen yhä jatkaa kiireetöntä hoitoa. Jatkamista kannatti noin 42 prosenttia. Kiireettömän hoidon lopettamista toivoi 35  ja 23 prosenttia ei osannut ottaa kantaa asiaan.

Epidemiatilanne vaihtelee vielä paljon eri osissa maata. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaan kiireetöntä hammashoitoa voidaan edelleen antaa tietyin rajoittein alueellisen harkinnan mukaan. Kiireellinen hoito tulee kuitenkin priorisoida. Joillakin alueilla kiireetöntä hammashoitoa on jo ajettu alas. Palvelutarjontaa suunniteltaessa tulee STM:n mukaan huomioida alueen epidemiatilanne, hoitohenkilökunnan riittävyys sote-toimialalla sekä suojavarusteiden riittävyys kiireellisiä hoitotilanteita varten myös epidemian pitkittyessä.

– Yksityishammaslääkärit ovat itsenäisiä ajattelijoita, jotka tekevät ratkaisut omista lähtökohdistaan, mutta terveys edellä ja toisten valintoja samalla kunnioittaen. Alueellinen tilanne selittää jonkin verran eroja suhtautumistavoissa. Lisäksi vaikuttaa esimerkiksi se, jos itse kuuluu riskiryhmään, Koivumäki tulkitsee kyselyn tuloksia. 

Liiton kyselyyn vastanneet jakaantuivat alueellisesti varsin tasaisesti ympäri Suomea. Noin 38 prosenttia työskenteli Helsingissä ja Uudellamaalla (HUS), 11 prosenttia Pirkanmaalla (TAYS) ja 11 prosenttia Varsinais-Suomessa (TYKS). Muut hajaantuivat eri puolille maata. 

Epävarmuus tulevasta ja sekava tilanne huolettaa

Käynnissä oleva koronaepidemia on muuttanut kaikkien hammaslääkärien työtä ja työympäristöä voimakkaasti ja nopeasti.

Ammattikuntaa erityisesti huolestuttavia asioita ovat potilas- ja työturvallisuus, suojavarusteiden riittävyys ja koronaviruksen mahdollinen leviäminen vastanotolla, huoli toimeentulosta ja yrittäjien kohdalla oman vastaanoton tulevaisuudesta sekä kiireettömän hoidon alasajon ajoittaminen, kun yhtenäisiä valtakunnallisia viranomaismääräyksiä ei ainakaan toistaiseksi ole johtuen alueiden erilaisesta tautitilanteesta.

– Nykyisten viranomaisohjeiden tulkinta on johtanut osittain erilaisiin ratkaisuihin eri vastaanotoilla, mikä aiheuttaa nyt jonkin verran sekavuutta kentällä. Liiton rooli on tässä tilanteessa välittää hammaslääkäreille viranomaisten ohjeita ja toisaalta viestittää viranomaisille vahvasti ammattikuntamme tarpeita, huolia ja näkemyksiä tilanteesta, painottaa Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.

– Nyt on erityisen tärkeää, että profession yhtenäisyys, keskinäinen kunnioitus ja luottamus tulevaisuuteen säilyy, vaikka edessä on varmasti vaikeita kuukausia.

Enemmän, tarkempia ja selkeämpiä ohjeita

Kyselyn vapaan palautteen osio tuo esiin epätietoisuuden. Monissa vastauksissa kaivataan selkeitä ohjeita siitä, miten yksityishammaslääkärin nyt pitäisi toimia.

“Toivon, että viranomaispäätöksellä kielletään hammashoidon antaminen pienemmissä yksiköissä, jolloin olisi myös mahdollista saada vakuutuskorvauksia yritysvakuutuksen pandemiaosuudesta.”

“Mitä on kiireetön hoito? Se mikä tänään ei ole kiireellistä, esimerkiksi paikkaus, voikin jo parin kuukauden jälkeen olla kiireellistä ja vaatia yhden käynnin sijaan useamman, jos pitää vaikkapa juurihoitaa. Jos ja kun ohjeita tehdään ja annetaan, olisi hyvä, jos tämä voitaisiin määritellä tarkemmin.”

 “Selkeät ohjeet siitä, jos ja kun joku päivä joku henkilökunnasta sairastuu. Mitä se tarkoittaa muulle henkilökunnalle? Kuka siitä määrää? Infektiolääkärikö? Koko porukka varmaan testataan, mutta pannaanko koko toimipiste kiinni?”

Epävarmuus tilanteen jatkumisesta hiertää

Tulevaisuus tuntuu ensimmäistä kertaa pitkän yksityisvastaanottourani aikana hyvin epävarmalta; kuinka kauan kestää ennen kuin potilasmäärä normalisoituu, miettii yksi vastaajista. Toinen kuvaa yksityispuolen hammaslääkärien roikkuvan löysässä hirressä.

“Tilanteen pitkittyminen huolestuttaa oman ja työntekijän toimeentulon kannalta. Yrittäjän turva tässä tilanteessa töiden loppuessa tai sairastuessa on olematon.”

“Työt ovat käytännössä kokonaan loppuneet. Kulut kuitenkin juoksee koko ajan. En oikein haluaisi lomauttaa henkilökuntaa.”

“Yksärit kiinni -case ei saisi toteutua, jotta viimeisiä pienyrittäjiä ei lopulta pakoteta ketjuihin.”

“Koen tilanteen hyvin ristiriitaiseksi ja ahdistavaksi. Toisaalta en halua itse saada tartuntaa enkä myöskään levittää sitä, mutta toisaalta toimeentulon raju pudotus eläkeiän kynnyksellä on todella huolestuttavaa.”

Pitäisikö vastaanotto nyt sulkea kokonaan, vai rajata hoitoa?

“Osa kollegoista toimii kuin mitään epidemiaa ei olisikaan ja osa ei työskentele ollenkaan infektioriskin rajoittamiseksi. Hämmentävää.”

“Miksi ihmeessä kiireettömän hoidon antaminen pitäisi lopettaa? Jos aerosolien kautta olisi merkittävä tarttumisriski, olisin jo sairastunut HIV:iin, SARS:iin ja MERS:iin sekä lisäksi krooniseen hepatiittiin. Normiaseptiikkamme riittää suojaamaan tartunnoilta.

“Jos kaikkien suomalaisten tulee välttää kontakteja, ei mielestäni kiireettömässä hammashoidossa ole mitään järkeä. Sen lähempänä ei kukaan lääkäri ole potilasta kuin hammaslääkäri.”

“En koe pystyväni suojelemaan korona-tartunnalta henkilökuntaani, potilaitani, enkä itseäni, siksi olen päätynyt tekemään vain kiireellistä hoitoa omille potilailleni. “

 Miten tästä eteenpäin?

“Jos kaikki kiireetön hoito lopetetaan, se valtava pommi muutaman kuukauden kuluttua, joka räjähtää lähinnä julkisen puolen kasvoille.”

“Kiireettömän hoidon pitkäkestoinen alasajo tulee kostautumaan vaikeina terveydenhuollon ongelmina syksyllä. Akuuttihoito lisääntyy, hampaita joudutaan poistamaan enemmän, hoitoon pääsy vaikeutuu entisestään, kun potilastilanne ruuhkautuu.”

Tiukkoja toiveita ja kiitoksia liitolle

Hammaslääkäriliittoon kohdistuu kyselyssä sekä tiukkoja toiveita että kiitoksia päivityksistä ja toimintaohjeiden välittämisestä.

“Toivoisin hammaslääkäriliitolta rutkasti toimia myös yksityishammaslääkäreiden tukemiseen tässä haastavassa tilanteessa.”

“Kun koronaepidemia on ohi, hoidontarve kasaantunut, ihmisillä rahat loppu, täytyisi keksiä keinoja, joilla potilaat saataisiin jakautumaan sektoreiden välillä järkevästi ja kapasiteetin mukaan. Muutoin terveyskeskuskollegat palavat loppuun ja yksityisellä kärsitään edelleen potilaskadosta ja firmoja menee nurin.”

“Päivityksiä ja toimintaohjeita on tullut kiitettävästi. On ollut helppo pysyä ajan tasalla.”

“Kiitos Hammaslääkäriliitto, STM ja THL. Hyvin toimittu ennenkokemattoman kriisin aikana.”

“Kiitos liiton lakimiehelle pikaisista vastauksista.”

 

Artikkelin tila: 
Julkinen
Anu Tilander, Heli Mikkola
Pääkategoria: 
Alakategoria: 

          

Bygde om taxiene til korona-drosjer   

Cache   
LILLEHAMMER (NRK): Med pleksiglass fra gulv til tak kan drosjesjåfører i Lillehammer kjøre koronasmitta pasienter. Og kanskje greie seg gjennom krisa.
          

Heljo Mänd “*** Palmipuuoks…”   

Cache   
Palmipuuoks on lunastus. Kes kingiks mulle lõunamaa palmioksa Juuda seeklite  asemel? Istutaksin selle lillepotti, hingaksin ta peale oma hingeõhku, sosistaksin talle palvesõnu. Mu tuba oleks tempel. Kogust “Tuulemesilane” (2018) leidis Ago Pärtelpoeg
          

Tittel: Vedrørende utvidelse av stilling Avs/Mot: Gry Hege Kratteng Lille   

Cache   
Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gry Hege Kratteng Lille | Journaldato: 01.04.2020 | Journalnr: 2358/2020 | Avdeling: Personalavdelingen |
          

Esimesed lillestipendiaadid on rahale kasutuse leidnud. Kes nad on?   

Cache   

2019. aasta kevadel algatasid majandusteaduskonna tudengid TalTechi esimese tudengilt-tudengile stipendiumikampaania, mis kutsus lõpetajate sõpru ja lähedasi annetama lilledele planeeritud raha stipendiumifondi, mille abil toetatakse järgnevate üliõpilaste õpinguid. Kogutud summa jagatakse 1000-eurosteks stipendiumiteks teaduskonna hea õppeedukusega aktiivsetele tudengitele, kes panustavad üliõpilasellu või ühiskonna arengusse.

Annetustena kogutud summale pani majandusteaduskond teise sama palju juurde ja nii oli esimesel aastal võimalik välja anda 4 stipendiumit kogusummas 4000 eurot. Esimesed lillestipendiumid anti välja 27. novembril 2019 Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi stipendiumite üleandmisel. Stipendiumikomisjon valis 33 kandidaadist välja neli parimat, kellega teeme nüüd lähemalt tutvust.

Loe veel
          

Lockdown: Osimhen breaks rule for hot 'Amala   

Cache   
Bolaji Okunola Super Eagles' goal king, Victor Osimhen has snubbed the mandatory stay home order in his quest to get himself yam flour fondly called 'Amala.' Despite the coronavirus pandemic, which forced him to remain indoor, the 21-year old striker, who plies his trade with French Ligue 1 side, Lille unfolded his addiction for the []The post Lockdown: Osimhen breaks rule for hot 'Amala' appeared first on The Sun Nigeria.
          

Müüa maatükk, maatulundusmaa , 39 900 EUR   

Cache   
Pärnumaa, Lääneranna vald, Paatsalu, Lillevälja, krunt 10,9 ha, 39 900 EUR 0.37 EUR/m2
Müüa põllumajanduslik maa Pärnumaal, Lääneranna vallas, Paatsalu külas.

NB! Kehtivaid rendilepingud puuduvad. Maad on eelnevalt korras hoitud (niidetud).
Ligipääs olemas.
Maad on võimalik kohe üles harida ja see ei ole püsirohumaa.

Hind ei ole kivist, tehke oma pakkumine! Vaata lisa >>


          

Pharaos klassikere: Den røde døds maskerade   

Cache   
Vi fortsætter det lille pesttema en uge endnu med en af Poes kendte uhyggespredende fortællinger om, hvordan ingen, selv ikke de mægtigste kan beskytte sig ved at isolere sig fuldstændigt. Det er ’Den røde døds maskerade’ af Edgar Allan Poe i Jakob Hansens oversættelse.
          

Encore un partage COVID-19   

Cache   

Coucou les blogueuses,

Je viens à nouveau partager avec vous pendant le confinement COVID-19

 COVID 19

J'ai vu, ce midi, un appel, et j'ai envie de le partager avec vous, visiteuses ponctuelles ou occasionnelles.

Plus particulièrement les participantes de Notre

 La Ronde des Cadeaux de Nathecréative

Je sais que certaines d'entre vous font de la couture.

Je sais que vous êtes généreuses de par notre belle aventure.

Je sais que certaines d'entre vous participent déjà à des actions humaines.

Il s'agit de participer à coudre des masques pour les hôpitaux. Le CHU initiateur de cette action est le CHU de Lille et c'est pourquoi cette opération s'appelle "des masque en Nord".

Alors, je vous donne le lien ici

Dans un premier temps, on vous demande de vous inscrire mais on vous informe qu'il vous faudra attendre d'être contactées car vous ne confectionnerez pas des masques pour le CHU de Lille mais pour un CHU de votre région.

 APPEL À COUTURIÈR(e)S VOLONTAIRES !

Je veux qu’on me prévienne…
si un projet du même type se lance près de chez moi !

Que celles qui sont intéressées fassent comme moi et s'inscrivent !

Et puis, comme d'habitude, faites circuler l'info !

Merci

A bientôt

Gil

 

 

 

 

 


          

İki Adet İçme ve Kullanma Su Kuyumuz Şebeke Hattına Dahil Ediliyor. – Bayat Belediyesi   

Cache   

Belediyemize ait Pirenli (eski harman yeri) mevkisin de bulunan, birisi 28 litre/sn. birisi ise 12 litre/sn. olmak üzere toplamda 40 litre/sn kapasiteye mevcut ve tahlilleri tamamlanmış 2 adet içme suyu kuyularımızın, tamamen Belediyemiz öz kaynaklarına dayalı olarak 4050 metrelik içme suyu borusu ile kendi personel, araç ve gereçlerimiz kullanılarak, Çalca tepesindeki şebeke hattımıza ilave edilmesi […]

Bu Haber İki Adet İçme ve Kullanma Su Kuyumuz Şebeke Hattına Dahil Ediliyor. – Bayat Belediyesi Yayınlanmıştır.


          

Covid-19 : Le coronavirus ne connait ni couleur ni nation ni frontière   

Cache   

Les toutes récentes dispositions de l'Union Européenne en matière de lutte contre la pandémie du Coronavirus, renforcent les conditions ultrasécuritaires d'accès à l'espace Schengen, condamnant tout espoir aux réfugiés·ées non européen·nes. La durée maximum de placement en Centre de Rétention Administrative a été doublée par la loi Asile et Immigration et peut durer jusqu'à 90 jours...C'est dans ce climat, qu'apparaissent les premiers cas de coronavirus dans les CRA (Lille Lesquin, Toulouse).

- Uncategorised / , , , ,
          

Farm Day Adventures – The Corn Edition   

Cache   
Join N.C. Cooperative Extension Agents Dylan Lilley and Paige Lilley for an upcoming series on how crops grown in North Carolina affect you! This week, we’re covering co … Continue Reading
          

Développeur Fullstack (H/F)   

Cache   
Le Groupe SII est : - Signataire de la Charte de la diversité en entreprise et une entreprise handi-accueillante - Labellisé Great Place to Work 2020, pour la 3eme année consécutive - Classé parmi les Meilleurs Employeurs du secteur High Tech 2019 (revue Capital) - Classé première ESN dans le classement Meilleure Entreprise et labellisé Happy Candidates   SII Lille qui rassemble 160 de collaborateurs, a pour objectif d'apporter des solutions à forte valeur ajoutée à ses clients dans les métiers du logiciel et de l'ingénierie d’infrastructure pour les secteurs de la distribution, des télécoms, banques et mutuelles. Intégré(e) au sein de nos équipes, vous pourrez bénéficier du savoir-faire de SII, mettre en pratique vos acquis, et développer de nouvelles compétences techniques et fonctionnelles. Notre expertise donne de l'énergie à vos talents !        Dans le cadre de nouveaux projets, nous recrutons des  Développeurs Fullstack (H/F)     En intégrant l’équipe front s’occupant d’une interface utilisateur pour le domaine des mutuelles, vous aurez l’opportunité de travailler aussi bien sur du projet que sur du Run, et vous participerez aux ateliers d’architecture. Vous évoluerez dans une équipe projet qui travaille avec la méthodologie agile. Vous serez amené à réaliser le(s) : Code source Dossier d’architecture Spécifications techniques et fonctionnelles Dossier de livraison   Environnement technique : JEE, SpringBoot, Jenkins, Docker
          

169600-2020: Francúzsko-Lille: Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov   

Cache   
Dátum uverejnenia: 09/04/2020 | Konečný termín: | Dokument: Oznámenia o zadaní zákazky
          

168588-2020: Francúzsko-Lille: Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov   

Cache   
Dátum uverejnenia: 09/04/2020 | Konečný termín: | Dokument: Oznámenia o zadaní zákazky
          

La guerre de 1870 autour de Metz - suite 8   

Cache   

Du 20 au 31 octobre

Capitulation de Metz

Vécue par un médecin

21 octobre Les prussiens mettront dit-on le chemin de fer à la disposition des blessés.

Lefort se propose de demander pour nous, aux prussiens, un sauf conduit pour Paris.

A l’ambulance on s’occupe de vider les lieux, on a fait partir ce matin 40 malades convalescents.

22 octobre ce qui parait militer assez sérieusement en faveur de la paix, c’est que depuis qu’on en parle, on n’entend plus un seul coup de canon ce qui parait singulier il semble qu’il manque quelque chose.

Depuis quelques temps le service des avant-postes prussiens est fait par des polonais qui sont en excellents termes avec nos soldats et même leur donnent quelquefois à manger.

Il parait que ces petits repas d’avant-postes ne sont pas toujours sans inconvénient. Les prussiens font dire à nos soldats tout ce qu’ils veulent savoir.

Je vais voir Maffre.

Un officier me raconte que d’après les bruits d’avant-postes la paix aurait été signée par la constituante.

24 octobre je déjeune à Coislin chez l’abbé Lamarche, avec Delafosse et un autre médecin militaire.

On affiche une délibération du conseil municipal de laquelle il résulte qu’il n’y a plus de vivres que pour très peu de jours. On met en réquisition les chevaux de la ville pour l’alimentation.

25 octobre Boyer serait revenu ou aurait envoyé une dépêche et il disait que sa mission n’avait pas eu le succès espéré, que l’impératrice refusait de prendre part aux négociations pour la paix.

Changarnier est allé hier à Ars, conférer avec Frédéric Charles. Il est rentré ce matin et reparti dans la journée pour la même destination.

Nous sommes dans une grande pénurie d’argent, Goudchaux hésite à nous en donner. Combien il est regrettable que le comité ne se soit pas arrangé de façon à nous mettre un compte avec le payeur général de l’armée.

Celui-ci au commencement de notre séjour à Metz avait répondu à la demande de Roussel, qu’il se chargerait facilement de nous pourvoir d’argent à la condition que le comité le fit accréditer auprès des ministères des finances et de la guerre.

Des dépêches pressantes furent envoyées aussitôt à Paris par Lefort. Le comité ne se donna pas la peine de répondre. Le blocus arriva et nous en étions réduits aux expédients, faute d’avoir régularisé notre situation.

Il est plus que probable que notre indemnité de ce mois qui échoue aujourd’hui ne nous sera pas remise.

La misère augmente d’une façon effrayante, des habitants, des soldats mendient dans les rues.

La mortalité fait des progrès, alimentation insuffisante et de mauvaise qualité, dépression en sont la cause.

Le gaz d’éclairage devenant rare, un arrêté prescrit aux habitants d’éteindre le gaz chez eux à 7 heures du soir, afin de rendre plus durable l’éclairage des rues.

L’argent manque à la ville aussi bien qu’à nous. Les banquiers principaux ont été réunis hier et on leur a demandé de subvenir aux frais de la défense. La somme quotidienne nécessaire étant évaluée à cent mille francs, ils se sont engagés pour douze cent mille francs. On semblerait donc prévoir encore une résistance de 12jours.

Ce fait montre combien on est las de se battre de part et d’autre. Hier soir un feu assez violent s’engagea entre les avant-postes, la fusillade seule d’abord, puis Saint Quentin qui fera quelques coups de canon. Mais bientôt on reconnut qu’il y avait méprise et l’on fit cesser le feu de chaque côté.

Le service des avant-postes devient dit-on beaucoup moins pénible et même recherché. En effet les soldats qui le font seraient mieux nourris que les autres. Les prussiens les laissent plus facilement faire leurs provisions dans les champs et même certains villages neutres, comme Moulins, seraient assez garnis de vivres pour que nos troupes puissent s’approvisionner aisément. Il y a peu de temps ces villages étaient dénués de tout.

Temps atroce depuis 8 jours, pluie continue et vent. C’est pitié de voir nos pauvres soldats grelottant dans la boue où ils marchent, mangent et dorment.

La mortalité sur les chevaux est considérable, on les voit mourir dans les fossés le long des routes et dans les campements encore attachés à leur corde.

Les survivants sont dans un état pitoyable, ils sont maigres, faméliques, efflanqués, la tête basse, l’œil éteint. La famine les porte à manger tout ce qu’ils trouvent : les arbres, les voitures auxquels ils sont attachés, les pierres mêmes qui sont à leur portée, sont détruites ou entamés. Souvent même ne trouvant pas mieux, ils mangent la queue de leurs voisins.

Aussi voit-on la plupart des chevaux offrir ce spectacle triste et grotesque tout à la fois, de coursiers ornés de queue de rat et dépourvus de crinières.

Les environs de Metz ne sont plus qu’un lac de boue, impossibilité de sortir nous voilà frustrés des quelques distractions hygiéniques que nous offrait la promenade à cheval. Le temps passait plus vite et l’on s’éloignait pour une heure ou deux de l’atmosphère malsaine de la ville.

Le soir la ville est émue par l’apparition d’une aurore boréale. Les gens de la ville apprécient ce phénomène de la façon la plus variée et la plus fantaisiste. Les uns y voient le présage de la fin du monde, les autres n’y aperçoivent que le reflet de signaux que se font les prussiens. Hier soir déjà en rentrant j’avais aperçu une teinte rouge très prononcée sur une partie du ciel.

26 octobre Changarnier serait revenu ce matin et n’aurait apporté que de mauvaises nouvelles. Les bruits de paix seraient faux et le prince Frédéric Charles lui aurait dit tout en le recevant très bien, que l’armée et la ville n’avaient à attendre que la capitulation, laquelle capitulation serait à son grand regret plus dure que celle de Sedan. Les prussiens se plaignent en effet, qu’un certain nombre d’officiers mis à cette époque en liberté sur parole, auraient violé la foie jurée en se sauvant. La capitulation serait signée demain.La ville de Metz espère prolonger la résistance après la reddition de l’armée, mais il est plus que probable que les prussiens exigeront une capitulation unique.

Comme bruit singulier on peut citer le suivant: le comte de Chambord serait reconnu Roi de France, avec charge de se donner pour successeur le comte d’Eu, fils de prince et gendre de l’Empereur du Brésil.

Pluie toute la journée, le soir ouragan épouvantable, les tuiles, les carreaux, les cheminées volent dans les rues.

27 octobre des personnes venant du Ban Saint Martin affirment que la capitulation est ou va être signée mais qu’elle est décidée et que l’entrée des prussiens aura lieu après demain. Frédéric Charles aurait montré à Changarnier des trains remplis de provisions et destinés à ravitailler Metz.

Coffinières fait afficher une proclamation dans laquelle il annonce que la ville est à bout de ressources. Il fait entrevoir la capitulation. Les affiches sont bientôt lacérées par les habitants.

L’armée est dit-on très mécontente de la capitulation, on parle d’une trouée.

28 octobre On affirme de plus en plus que la capitulation est signée.


Les murs sont couverts de placards et d’inscriptions qui traitent Bazaine et Coffinières de traîtres et de lâches.

On sonne le tocsin toute la journée. Démonstrations nombreuses et tumultueuses de la place de l’hôtel de ville.

Un monsieur Meyer rédacteur de l’indépendant parait à cheval sur la place, harangue la foule, un revolver à la main. En terminant il en tire un coup en l’air, mais son cheval se cabre et sans deux personnes qui se précipitent à la tête de l’animal, notre homme, meilleur (il faut l’espérer) comme orateur que comme cavalier, allait rouler sur le pavé.

De nombreux groupes de soldats dont plusieurs sont guidés par des officiers, sillonnent la ville en appelant aux armes.

On parle beaucoup d’une tentative de trouée à travers les lignes prussiennes qui serait faite ce soir. On se donne rendez vous pour 9 heures à la porte des Allemands.

On rencontre beaucoup de gardes nationaux en armes.

Des bandes de gamins et de voyous qui sont parvenus à prendre des chassepots qu’on rentrait à l’arsenal, parcourent la ville en brandissant leurs armes et envahissent la place de l’hôtel de ville. Des somations sont faites aux bandes qui s’empressent de s’enfuir.

Proclamation du maire invitant les citoyens à la concorde.

Dans la soirée le tocsin sonne de plus belle, des groupes nombreux de soldats armés se dirigent vers la porte des Allemands, en invitant les passants à les suivre. Un bataillon du 2ème de ligne chargé de garder l’hôtel de ville va se joindre à ceux qui veulent sortir.

Coffinières qui ne se sent pas en sûreté, se fait garder par deux bataillons de voltigeurs de la garde.

On dit qu’il y aura demain des troubles au Ban Saint Martin. Des gardes nationaux très nombreux parcourent la ville en armes.

29 octobre La capitulation est affichée, elle est datée d’hier du château de Frescaty et signée Jarras et Stichle.Les prussiens prendront possession à 10 heures de la porte Mazelle, à 11 heures des forts, dans la journée les troupes seront remises aux autorités prussiennes dans des endroits désignés.

Les officiers rentreront ensuite en ville et garderont leur épée, ils partiront dans quelques jours.

On apprend que Bazaine pour éviter toute démonstration, est parti ce matin à 4 heures.

La trouée qui devait être faite cette nuit n’a pas eu lieu. On est parti de la porte des Allemands, on s’est dirigé du côté de Plappeville en nombre beaucoup plus faible qu’on ne l’espérait. Quand on s’est trouvé du côté des lignes des prussiens, ceux-ci ont envoyé quelques obus et l’on est rentré dans Metz.

La statue de Fabert est couverte d’un long crêpe noir.

Les prussiens entrent en ville musique en tête. Ils entrent par la porte Mazelle, traversent la place Saint Louis, montent en Fournirue et stationnent sur la place de l’hôtel de ville. De là ils sortent par la rue Serpenoise ou la rue des Clercs et la porte Serpenoise.

Un nombreux détachement de cavalerie occupe la place de l’hôtel de ville, les musiques jouent à cœur joie.

Pendant ce temps nos pauvres soldats ont traversé la ville en désordre, brisant leurs fusils avant d’aller les rendre.

Découragement général

Le matin à déjeuner, Liegeois vient nous annoncer tout guilleret qu’il nous quitte pour aller à Étain dans sa famille. Il nous attendra là si nous y passons. Cette précipitation à nous quitter fait le plus mauvais effet.

Chacun ne manque pas de rappeler l’absence complète de service qu’il nous a rendu pendant la campagne, la négligence extrême apportée dans son service et le cynisme naïf avec lequel il a cessé toute espèce de service, dès le jour même ou il a été décoré.

C’est un tollé général, quelqu’un va l’avertir au Pélican où il est allé déjeuner. Il revient donner de médiocres raisons et soumet son départ à notre approbation, promettant de revenir dans 3 jours. L’autorisation lui est accordée, c’est une véritable comédie. Roussel s’élève fortement contre la faiblesse de Lefort qui n’aurait pas dû laisser partir Liegeois, sans un ordre écrit. Lefort répond qu’il ne veut nous donner que des conseils et non des ordres, et qu’il est toujours sûr d’être entendu quand il s’adresse à notre cœur et à notre honneur.

Émotion générale.

30 octobre on loge les prussiens chez l’habitant.

Proclamation du gouverneur von Krummer.

Il blâme les rassemblements qui ont eu lieu dans la ville lors de l’entrée de ses troupes. Il interdit les rassemblements de plus de 3 personnes.

Les établissements publics devront fermer à 10 heures du soir, toutes les lumières devront être éteintes à pareille heure.

Les habitants doivent remettre toutes leurs armes aux autorités.

Ordre donné aux soldats qui restent encore en ville de se rendre immédiatement au fort Saint Julien.

Le pain manque chez les boulangers de la ville, nous sommes obligés de nous en passer à déjeuner. De nombreux marchands prussiens entrent dans la ville et vendent des provisions de toutes sortes.

Lefort nous communique une lettre du médecin en chef des hôpitaux de la ville, dans laquelle il nous remercie des services que plusieurs d’entre nous ont rendus dans les hôpitaux de la ville. Il nous avertit qu’ils deviennent inutiles, le nombre des médecins militaires étant maintenant plus que suffisants pour les hôpitaux, attendu que tous les médecins des différents corps d’armée sont rentrés en ville et ne suivent pas leurs soldats.

Il ne reste plus qu’à rendre les blessés de l’ambulance, nous allons donc être libres bientôt.

Les troupes prussiennes vont bientôt quitter la ville, en partie pour se diriger sur Paris, Lille, Lyon.

L’abbé Lamarche ne voulant pas laisser nos pauvres soldats sans secours a la généreuse idée de les accompagner dans leur captivité. Il demande l’autorisation aux autorités prussiennes qui la lui accordent. Il doit partir demain.

Me sentant très souffrant depuis 3 jours et n’ayant plus d’occupation, je vais me reposer à Montigny auprès de Delafosse. J’y resterai quelques jours en attendant les décisions qui seront prises au sujet de notre départ.

à suivre


          

168068-2020: Francúzsko-Lille: Stavebné práce na výstavbe ciest   

Cache   
Dátum uverejnenia: 09/04/2020 | Konečný termín: | Dokument: Oznámenia o zadaní zákazky
          

Rolig skjærtorsdag i grensetraktene – liv på Lillestrøm   

Cache   
Mens både politi og tollere melder om rolige forhold langs svenskegrensa på skjærtorsdag, har politiet i Lillestrøm fått rånerne i fanget.
          

Første koronarelaterte dødsfall i Lillehammer   

Cache   
En beboer som var smittet av koronavirus ved Lillehammer helsehus, døde onsdag. Det er det første koronarelaterte dødsfallet i kommunen.
          

Solution : Comment dresser son chien adulte   

Cache   
Sommaire Education canine methode positive Comment eduquer un chiot pour ses besoins Education chien oise Dresseur de chien lille Éducation
          

si la découverte de Raoult n'était pas celle qu' on croit?   

Cache   

car tout le monde s' est focalisé sur l' hydroxychloroquine, laquelle peut difficilement être administrée sur les sujets les plus à risque de finir intubé en cas de covid 19

en effet, leur profil commence à être bien connu: homme, surcharge pondérale et certain age ( surtout plus de 60 ans) avec un diabète ou une hypertension

et ce profil est à contre indication pour la chloroquine

mais force m' est de constater sur les chiffres quotidiennement mis à jour par l' IHU Méditerranée Infections qu' il est 10 fois moins dangereux d' entrer pour covid 19 à la Timone qu' aux Hôpitaux de Lille ...où d' ailleurs seuls les médecins ne s' aperçoivent pas que même les anticléricaux se signent quand on dit " il est entré au CHR"...

 

or, le protocole de monsieur Raoult comprend, outre l' hydroxychloroquine à prendre dès les premiers symptomes, mais inefficace à partir de la décompensation sévère ( Raoult le proclame, mais les essais ont été menés sur ces personnes, puis on le taxe de faux prophète !!!), un antibiotique: l' azithromycine

bizarre, un antibiotique contre une pneumonie virale , voire contre indiquée selon les références opposables!!!

sauf à soupçonner une surinfection bactérienne ( Dieu merci, les praticiens hospitaliers ont encore le droit de prescrire sans attendre le décès du patient)

mais aussi parce que cet antibiotique, et lui seul même dans la classe des macrolides, se concentre assez spécifiquement dans les tissus des alveoles pulmonaires où sa persistance garantit contre une cure trop courte et l' apparition de résistances

 

mais surtout, il a été maintes fois constaté une action antiinflammatoire dans les pneumonies ensuite diagnostiquées à rotavirus ainsi qu' une action contre les mécanismes nuisibles des cytokines ( l' interféron en tête)

ce qui tend à penser que, administrée dès les premiers signes d' aggravation, l' azithromycine, en bloquant ces mécanismes nuisibles, évite pas mal de cas d' intubation ( à plus de 60% d' issue fatale au covid 19), en permettant au patient de se rétablir avec seulement un apport d' oxygène

d' ailleurs, je pense que l' équipe de l' IHU de Marseille est partie de cette étude en complément de leur expérience clinique sur les pneumonies en Afrique; malheureusement, l'azithromycine est un traitement également ancien et peu couteux ( 8 euros la boite en comprimés), et ça expliquerait aussi un facheux " oubli" des sommités médicales....


Next Page: 25

© Googlier LLC, 2020